Liiketoiminnan digitalisaatio

Digitalisaation myötä yritysten toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Me Talentreessa yhdistämme yrityksen kasvun ja kehityksen sekä digipalveluiden rakentamisen saumattomasti toisiinsa. Kyse on yrityksen toimintamallien muuttamisesta, ei irrallisten teknologiaratkaisujen rakentamisesta. Näin huolehdimme puolestasi siitä, että kehittämisen fokus on aina asiakas- ja liiketoimintalähtöinen.
Olemme jakaneet palvelumme neljään osaan, jotka löydät alta. Tarkastelemalla yrityksen toimintaa ja tavoitteita näin on helppoa määrittää kokonaisvaltainen digikehityksen agenda. Tämä on tarpeen etenkin silloin, kun kehittämiskohteita ei ole priorisoidusti tunnistettu tai kun niitä on liikaa.


Kasvata myyntiä verkkoläsnäolon avulla

Markkinat ja asiakkaiden tapa ostaa siirtyvät vauhdilla digitaaliseen maailmaan. Tämä vaatii vahvaa läsnäoloa verkossa ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä asiakkaista. Autamme sinua kertomaan yrityksestäsi ja viemään viestisi oikeisiin kanaviin sekä mittaamaan toimintasi tuloksia.

Palvelumme:
– Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen verkossa
– Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut
– Sosiaalisen median koulutukset ja käyttöönotto

Lue lisää

Luo kilpailuetua uusilla palvelu- ja toimintamalleilla

Teknologian kehittyminen luo mahdollisuuksia täysin uusille toimintamalleille, joilla voidaan rakentaa uudenlaista kilpailuetua tai uutta liiketoimintaa. Pidämme yrityksesi mukana muutoksessa ja autamme tarjoamaan asiakkaillenne lisäarvoa digitaalisin ratkaisuin.

Palvelumme:
– Palvelu- ja liiketoimintamallien kehitys palvelumuotoilun avulla
– Verkko- ja mobiiliohjelmistojen kehitys sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen

Lue lisää

Paranna tehokkuutta automatisoimalla rutiineja

Maailma on täynnä tuote- ja teknologiaratkaisuja liiketoiminnan perusrutiinien tehostamiseksi. Määrittelemme kanssanne tärkeimmät kehityskohteet ja autamme valitsemaan toimintaanne parhaiten tukevat ratkaisut.

Palvelumme:
– Ydinprosessien mallinnus ja kehitystarpeiden määritys
– Vaatimusmäärittelyt, tuote-evaluoinnit, kilpailutusten hallinta, käyttöönoton tuki

Lue lisää

Johda ja kehitä tiedon avulla

Digitalisaatio mahdollistaa tiedon keräämisen, yhdistämisen ja analysoinnin ennennäkemättömän monipuolisesti. Luomme uniikin näkymän liiketoimintanne päätöksenteon tueksi sekä kartoittamattomien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemiseksi. Käytämme työssämme markkinoiden parhaita analytiikkatyökaluja kuten QlikSense ja Microsoft Power BI.

Palvelumme:
– Analytiikkakohteiden ja seurannan mittareiden määrittäminen
– Tekninen integrointi, tiedonkeruu ja raporttinäkymien visualisointi

Lue lisää