Työnantaja, ovathan työntekijäsi valmiita kesälaitumille?

Kesälomakausi pyörii yrityksissä jo täydellä vauhdilla ja jokaisessa yrityksessä on ennen lomia varmasti painittu joidenkin kesälomiin liittyvien keskeisten asioiden kanssa. Tässä kirjoituksessa avaamme muutamia työnantajan useimmin kohtaamista pohdinnan aiheista. Tässä työnantajalle vinkkejä vielä tämän kesän lomakaudelle – ja muistathan hyödyntää näitä tietoja myös ensi kesän lomien lähestyessä!
 

Kuinka kauan saa lomailla?

Yleisin pohdintaa aiheuttava, ja uskoakseni myös eniten työntekijöitä kiinnostava, asia lomiin liittyen ovat tietenkin kertyneet lomapäivät. Paljonko sitä lomaa oikein saa pitää? Pääsääntöisesti voitaneen ajatella, että edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana (1.4.2017-31.3.2018) lomaa on kertynyt jokaiselle työntekijälle 2,5 pv työssäolokuukautta kohden. Näin ollen lomaa olisi ansaittu 30 päivää, joista kesälaitumilla saisi kirmailla 24 päivää eli neljän työviikon verran. On kuitenkin muistettava, että loman kertymiseen vaikuttaa mm. työsuhteen pituus, joten jokaisen työntekijän kohdalla ansaittuja lomapäiviä on seurattava erikseen.

Vuosilomalaki velvoittaa työnantajan ylläpitämään vuosilomakirjanpitoa, jonka avulla seurataan työntekijöiden lomapäivien kertymistä ja kulumista sekä vuosilomapalkkojen ja -korvausten määriä. Uskoakseni suurin osa työnantajista on ulkoistanut tämän tehtävän palkanlaskijalleen, joten tarkistathan ajantasaiset lomatiedot omalta palkanlaskijaltasi.

Miten lomapäiviä käytetään?

Toinen lomakauden starttaamisessa mietityttävä asia on lomapäivien kuluminen ja lomakauden pituuden määrittäminen. Helposti erehdytään olettamaan, että yksi lomapäivä vastaa yhtä työpäivää, ja silloin mennään hieman metsikköön. Vuosilomalain mukaan lomapäiviä kuluttavat nimittäin kaikki arkipäivät ja arkipäiviksi lasketaan kaikki muut päivät paitsi sunnuntait tai laissa erikseen luetellut arkipyhät. Näin ollen myös lauantait ovat arkipäiviä ja kuluttavat lomapäiviä. Jos siis lomaa on ansaittuna 24 päivää, tähän sisältyy neljä lauantaipäivää. Nämä lauantait on otettava huomioon, kun ilmoitetaan lomien ajankohtia palkanlaskentaan. Palkanlaskijasi neuvoo sinua mielellään tarkemmin lomiin liittyvissä asioissa.

Kuinka varmistetaan töiden eteneminen loman aikana?

Lomien pitäminenkään ei kaikissa yrityksissä ole yksiselitteistä, koska toiminnan on pyörittävä myös kesäkuukausien aikana. Kesälomat on sijoitettava kesäkuukausien ajalle siten, että jokaiselle työntekijälle löytyy työpaikalta oma ”lomittaja”, ja työtehtävät sujuvat saumattomasti lomituksesta huolimatta. Lomasuunnitteluun on hyvä käyttää riittävästi aikaa, ja suunnittelun ohessa on varmistettava, että jokainen työntekijä tietää, kuka tuuraa ketäkin. Lisäksi ennen lomien alkamista on hyvä katsoa kuntoon mahdolliset asiakaskohtaiset työohjeet, jotta lomittaja suoriutuu tuurauksista mahdollisimman sutjakkaasti ja virheiden määrä pysyy minimissä. Me täällä taloustiimissä panostimme etenkin työohjeisiin keväällä 2017, ja niiden avulla tuuraukset ovat sujuneet moitteettomasti sekä kesällä että muuna aikana. Voimme siis rehellisesti suositella asiakaskohtaisten ohjeistuksien tekemistä yrityksen sisällä.

Vihdoin lomille!

Lomapäivät ovat tiedossa ja lomalistatkin on tehty, nyt siis vain lomahousut jalkaan neljäksi viikoksi, eikö? Melkein! Muistathan vielä ilmoittaa palkanlaskentaan työntekijöidesi lomien ajankohdat, jotta palkanlaskijasi voi hoitaa yrityksesi palkanlaskennan myös kesäkuukausina kerralla oikein. Lomalla on mukavampi olla ja vielä mukavampi lomalta on palata, kun työntekijät ovat saaneet lomapalkat sekä -rahat ajallaan eikä palkanlaskijakaan ole joutunut halkomaan hiuksiaan palkkoja laskiessaan. Lisäksi lomatietojen ajantasaisuus mahdollistaa lomapalkkavelan kirjaamisen oikein kirjanpitoon, ja näin myös kirjauksen aikaansaama tulosvaikutus pysyy totuudenmukaisena joka kuukausi. Työntekijöidesi lomatiedot voit ilmoittaa palkanlaskijallesi kätevästi samalla, kun ilmoitat hänelle kuukausittaiset palkkatiedot.

No niin, nyt voinen jo todeta, että kyllä näillä toiminnoilla pärjää mukavasti kesän yli. Työpaikan avaimet narikkaan, lomafiilistä matkaan ja lomille lomps!

Aurinkoista kesää!
Jenna Hoffrén

jenna-hoffren