Luovuus pelastaa liiketoiminnan

Saan seurata aitiopaikalta yritysten kehitystyötä, jossa teknologinen kehitys on keskeisessä roolissa. Valtaosa yrityksistä on ymmärtänyt, että muutokseen on reagoitava. Asiaa lähestytään kuitenkin liian usein helpon ratkaisun kautta. Ajatellaan, että teknologia itsessään on ratkaisu, joka voidaan liimata nykyisen liiketoiminnan päälle.
 

Kun teknologia on kaikkien saatavilla ja sen hinta laskee koko ajan, on yritysten oltava luovia ja uudistuttava. Digitaaliset työkalut ja ratkaisut eivät paranna yrityksen kilpailukykyä, jos niitä ei hyödynnetä järkevästi.

Yrityksen tärkein tavoite on palvella asiakastaan mahdollisimman hyvin

Yrityksen tärkein tavoite on palvella asiakastaan mahdollisimman hyvin. Jos asiakas ei koe saavansa lisäarvoa, hän ei osta uudelleen. Kun yhä useampi ihminen arvostaa ostamisen ja asioinnin helppoutta, on keskeistä tunnistaa ja rakentaa asiakasta mahdollisimman hyvin palveleva ratkaisumalli.

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu ovat kehitysprosesseja, joiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja palveluja tuottavan organisaation ja sen asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviin haasteisiin. Kun kauppa ei enää käy ja asiakkaat katoavat, on taustalla yleensä jokin markkinoille ilmestynyt asiakkaita paremmin palveleva ratkaisu.

Palvelumuotoilu on liiketoimintamuotoilua yleisempää ja tunnetumpaa

Palvelumuotoilussa kehitetään yksittäistä palvelua ja liiketoimintamuotoilussa koko yrityksen liiketoimintamalli rakennetaan uudelleen. Palvelumuotoilu on vielä liiketoimintamuotoilua yleisempää ja tunnetumpaa. Yritysten liiketoimintamallien elinkaarien lyhentyessä jatkuvasti, nousee myös kokonaisvaltaisen uudistumisen merkitys yhä suuremmaksi.

Yritykset kilpailevat keskenään parhaan asiakaskokemuksen tuottamisesta

Molempia kehitysprosesseja tehdään sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. Analyyttinen kehitystyö pohjautuu olemassa olevaan tietoon asiakkaiden tarpeista. Intuitiivinen kehittäminen hakee rohkeampia ratkaisuja siihen, mikä voisi olla mahdollista tulevaisuudessa. Jälkimmäinen on vaikeampaa, mutta tarjoaa paremmat erottautumisen mahdollisuudet.

Yritysten haaste on siinä, miten niiden ajattelu saadaan muutettua yhä vahvasti sisäisestä ajattelusta kohti asiakaslähtöisempää ajattelua. Asiakkaan ja kuluttajan näkökulmasta kehityssuunta on hyvä, kun yritykset kilpailevat entistä tiukemmin parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tuottamisesta.

Terveisin,

Olli Paavola, Talentree Oy

Olli Paavola

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Savon Sanomissa 4.7.2018.