Kasvun tiellä -taloushallinnosta talouden johtamiseen

Oikeasti arvokasta taloushallinnosta tulee silloin kun se antaa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon. Tämä on mahdollista, kun käytössä ovat reaaliaikaiset sähköiset työkalut ja rutiinien toimintatavat on katsottu kuntoon.
 

Yritysten talousasioista paljon on pakollista. Kirjanpito on lakisääteisestikin hoidettava, tilinpäätökset laadittava ja verottajan on saatava tietonsa. Myös taloushallinnon rutiinien on pyörittävä, jotta työntekijät saavat palkkansa, laskut lähtevät maailmalle ja maksut menevät maksuun.

Oikeasti arvokasta taloushallinnosta tulee silloin kun se antaa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon. Tämä on mahdollista, kun käytössä ovat reaaliaikaiset sähköiset työkalut ja rutiinien toimintatavat on katsottu kuntoon.

Kun kirjanpito on kuitenkin hoidettava, niin miksi sitä ei samalla laadittaisi kuukausittain lähes tilinpäätöstasoisesti, jolloin tiedetään oikeasti, miten tuloksenteko kehittyy? Miksi paperien ja mappimaailman sijaan ei otettaisi käyttöön nykyaikaista sähköistä talousjärjestelmää, jossa reskontrat ovat jatkuvasti ajan tasalla, jolloin ne tuottavat automaattisesti tietoa kassatilanteesta? Samassa järjestelmässä esimerkiksi myynti-, osto- ja tulosraportit olisivat helposti selailtavissa.

 

Digiajan kasvuyrityksen talousjohtaminen

Jos yritys ei ole jo syntynyt valmiiksi digiaikaan, niin viimeistään toiminnan kasvaessa ja monimutkaistuessa on välttämätöntä, että taloushallinto sähköistetään. Mappiajankauden toimintamalleilla ei päästä lähellekään reaaliaikaista taloustietoa eikä ylipäänsä taloushallinnosta saada tehokasta.

Kun taloushallinnon perusasiat ovat kunnossa, niin kasvun myötä on syytä miettiä talouden hallintaan mukaan myös ns. vapaaehtoisia elementtejä. Tällöin aletaan puhua talousjohtamisesta, joka on suunnitelmallista ja ennustavaa.

Kun liikevaihto lähestyy miljoonaluokkaa, niin viimeistään silloin kannattaa laatia se ensimmäinen numeroiksi puettu talouden toimintasuunnitelma eli budjetti. Ja jo usein tätä aiemmin rahoituksen ennustamiseen kannattaa ottaa mukaan uusia työkaluja. Esimerkiksi 6-12 kuukautta eteenpäin katsova rahoitusennuste, joka summaa tulorahoituksen, investoinnit, käyttöpääoman kehityksen ja lainojen liikkeet, on erityisesti voimakkaan kasvuvaiheessa välttämätön työkalu.

Entä milloin yrityksen eri liiketoiminnot kannattaisi pilkkoa kirjanpidossa osa-alueisiin ja ottaa kustannuspaikkaseuranta käyttöön? Se on usein edellytys, jotta eri liiketoimintojen kannattavuuksista saadaan todellista tietoa. Ja miten henkilöstö, tulisiko taloustilanteesta ja tavoitteista työntekijöille jotenkin viestiä? Voisiko talousmittarit jalkauttaa koko organisaation tavoitteiksi ja kytkeä tulospalkkion niihin?

Nämä kaikki ovat esimerkkejä talouden työkaluista ja johtamismalleista, joita kehittyvä pk-yritys tarvitsee mukaansa kasvun tielle. Siihen, milloin on minkäkin aika, ei ole nyrkkisääntöjä. Olennaista on liiketoiminnan tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus – ja se, että yrityksen talouden ohjaus kehittyy jatkuvasti muun toiminnan mukana.

Tuunataan taloushallintonne ja –johtamisenne yhdessä sellaiseksi, että ne tukevat liiketoimintanne tavoitteita, kasvua ja kannattavuutta.

 

Käytettävissänne ,

Vesa Sarvi, Yksikön johtaja, Business Consultant
vesa-sarvi-1

talentree talouspalvelut